Víte, že……..?

 

Víte, že….

 • máte možnost žádat Policii o odstranění všech Vašich osobních údajů z trestního spisu, aby Vás pachatel nemohl kontaktovat? V rámci práva na ochranu před pachatelem Policie odstraní údaj o Vašem bydlišti, místě zaměstnání, telefonním čísle a dalších. Musíte však o takový postup požádat. Chraňte své bezpečí! S uplatněním Vašich práv Vám pomůžeme, kontaktujte nás.

 

 • lhůta k podání stížnosti proti usnesení o odložení věci je pouze 3 dny? Pokud si nejste jisti jak stížnost sepsat a jak ji odůvodnit, oslovte nás – dohledáme případná pochybení policejního orgánu, stížnost za Vás sepíšeme, odůvodníme a v zákonné lhůtě odešleme.

 

 • odsouzený je povinen Vám uhradit náklady spojené s přibráním zmocněnce? Musíte ovšem požádat soud, aby takové rozhodnutí vydal.

 

 • pokud Vám hrozí újma na zdraví či jiné vážné nebezpečí, máte právo požádat Policii ČR o poskytnutí krátkodobé ochrany? Je třeba však žádost řádně odůvodnit. V této oblasti máme značné zkušenosti – zadejte nám zpracování uvedené žádosti a zvyšte šanci na získání bezplatné policejní ochrany pro Vás a Vaši rodinu.

 

 • můžete ještě před odsouzením pachatele, požádat státního zástupce, aby byl majetek pachatele zajištěn, aby jej nemohl „odklonit“? Bez řádného zdůvodnění však bude návrh zamítnut.

 

 • vyhláška, která určovala sazby bodového ohodnocení za bolest u úrazů a za ztížení společenského uplatnění, dle níž se vypočítávala konkrétní výše náhrady za újmu při ublížení na zdraví, byla ke dni 31.12.2013 bez náhrady zrušena? Přesto však trestní řád požaduje po poškozeném, aby svůj nárok na náhradu škody způsobené ublížením na zdraví vyjádřil v penězích a řádně odůvodnil. Bez tohoto soud o nároku nerozhodne a odkáže poškozené na občanskoprávní řízení. Kontaktujte nás – Vaši újmu posoudíme, provedeme konzultaci s odbornými lékaři, vyžádáme příslušné podklady, újmu na zdraví vyčíslíme v penězích dle požadavku zákona, řádně odůvodníme a předáme do trestního spisu.

 

 • pokud jste poškozeným a nebrání tomu závažné důvody, musí Vám policie či soud umožnit nahlédnutí do spisu? Nestalo se tak a nahlédnutí do spisu Vám umožněno nebylo? Kontaktujte nás a my zajistíme nápravu – informace z trestního spisu pro Vás získáme.

 

 • pokud peněžitá záruka (kauce) složená pachatelem nepropadne státu, může být, za splnění dalších podmínek, použita k úhradě Vaší pohledávky? Musíte o to však požádat, jinak se kauce vrátí pachateli.

 

 • pokud Vám byla způsobena těžká újma na zdraví, máte jako oběť trestné činnosti nárok na peněžitou pomoc od státu, a to až do výše 200.000,- Kč? A že na peněžitou pomoc máte nárok i pokud Vám byla způsobena lehká újma na zdraví anebo jste pozůstalým po oběti trestné činnosti (i autonehody)? Nenechte se připravit o tuto pomoc kvůli nesprávně podané žádosti s nedostatečnými podklady. Obraťte se na nás, žádost za Vás zpracujeme a obstaráme veškeré potřebné dokumenty tak, aby Vám byla peněžitá pomoc vyplacena.

 

 • jako poškozený máte právo žádat odstranění průtahů nebo závad v řízení? Pokud se domníváte, že Policie či státní zástupce nekonají správně či v řízení jsou zbytečné průtahy, nebo jen potřebujete Vaši věc posoudit z hlediska správnosti postupu orgánů činných v trestním řízení – kontaktujte nás, získané informace vyhodnotíme a navrhneme Vám opatření k nápravě, příp. je provedeme za Vás.

 

 • jako poškozený máte právo účastnit se jednání o podmínečném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody? Musíte o to však předem požádat soud.

 

 Trestní řízení bude probíhat i bez Vaší aktivní účasti, Vaše nároky však nebudou uspokojeny, jak byste chtěli. S uplatněním Vašich práv Vám pomůžeme! Kontaktujte nás ke sjednání schůzky ještě dnes. Tým profesionálů je Vám k dispozici.

 

 

Napsat komentář