Jednání s protistranou

Jednání s protistranou

  • Jestliže máte potřebu vyvolat jednání s protistranou, ale tohoto jednání se nechcete účastnit, pomůžeme Vám.
  • V praxi klienty zastupujeme zejména u jednání mezi manžely před rozvodovým řízením, mezi poškozeným a pachatelem v trestním i přestupkovém řízení, mezi bývalými obchodními partnery atd., kdy předmětem jednání je zejména sjednání dohody o určené záležitosti (odškodnění, majetkové vyrovnání ad.).
  • Jednání zorganizujeme, dle Vašich pokynů budeme postupovat tak, abychom splnili Vámi určené zadání.
  • K jednání můžeme přibrat svědka a sepsat o jeho průběhu prohlášení, které budete moci použít ve Vámi vedených soudních či jiných řízeních.
  • Kontaktujte nás a vyhněte se tak nepříjemným setkáním.

 

  • Cena za provedené jednání činí 800,- Kč/započatá hodina, přizvání a účast svědka + 400,- Kč/započatá hodina, sepsání prohlášení o průběhu úkonu od 1.000,- Kč dle rozsahu. Při složitějších či opakujících se jednáních lze sjednat odměnu paušální v předem stanovené výši, či v závislosti na získaném finančním plnění (vymožení pohledávek, odškodnění, majetkové vyrovnání atd.).

 

Napsat komentář