Testování na přítomnost drog

drogy2

  • Bohužel ani vysoká aktivita a represe ze strany orgánů činných v trestním řízení na úseku boje proti výrobě a distribuci drog nemá za následek snížení jejich dosažitelnosti.
  • Provádíme testování na přítomnost drog a poskytujeme poradenství v oblasti zneužívání těchto látek. Pro tyto účely používáme kvalitní certifikované testy s vysokou spolehlivostí, s detekcí pro jednu či více drog. Test je prováděn ze slin, potu či moči testované osoby.
  • Test přítomnosti některé z drog v těle jsme připraveni provést u Vás, Vašeho partnera, dítěte či jiné osoby. Nezbytný je však souhlas testované osoby.
  • V případě zájmu provádíme opakované testování, u dětí na základě Vašeho zmocnění i nahodilé.
  • Se souhlasem rodičů a pedagogických pracovníků provádíme testy na přítomnost omamných a psychotropních látek i ve školách.
  • V případě Vašeho zájmu Vám u pozitivních, ale i negativních zjištění, zpracujeme příslušný protokol s fotodokumentací, který Vám předáme. Tento je nejčastěji vyžadován jako důkaz pro soudní řízení při žádosti o svěření dítěte do péče, či pro nedůvěřivého partnera při drogové abstinenci.
  • Zaručujeme diskrétnost, nejsme vázáni ohlašovací povinností vůči orgánům činným v trestním řízení, orgánu soc. právní ochrany dítěte či lékařským zařízením.
  • V případě zájmu nás kontaktujte, vyjdeme Vám maximálně vstříc.

drogy1

 • Cena za provedení uvedené služby činí 450,- Kč; při opakovaném testování se cena snižuje dle rozsahu poskytování služby, cena za zpracování protokolu o provedení testu činí 550,- Kč.

Napsat komentář