Zastupování policistů

Zastupování policistů v kázeňském řízení

  • Ačkoli je KO centrum svojí činností zaměřeno výhradně na poradenství a další aktivity ve prospěch poškozených a obětí v trestním a přestupkovém řízení, poskytujeme poradenství, včetně zastupování, též policistům, proti kterým je služebním funkcionářem vedeno řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku
  • Toto vybočení ze striktně dodržované filozofie odmítání pomoci podezřelým a obviněným pachatelům, je dáno snahou o pomoc zejména těm policistům, kteří vedeni dobrým úmyslem objasnit trestnou činnost a zjistit jejího pachatele se dopustili přestupkového jednání, a dále těm policistům, u kterých je zahájení kázeňského řízení účelové a je důsledkem šikany nadřízeného
  • Neposkytujeme však poradenství ohledně přestupků, které nemají souvislost s výkonem služby u bezpečnostního sboru

 

  • Bylo proti Vám zahájeno kázeňské řízení, a s obviněním či způsobem vedení řízení nesouhlasíte a hodláte řádně uplatnit svá práva a docílit zastavení řízení? Pak nás kontaktujte a využijte svého práva na zastupování zmocněncem. Bezplatně Váš případ posoudíme a navrhneme způsoby řešení. Máme bohaté zkušenosti s aplikací zákona o služebním poměru příslušníků bezp. sborů, zejména pak s ustanoveními o řízení ve věcech služebního poměru
  • Zastupování v kázeňském řízení poskytujeme též hasičům, celníkům, inspektorům GIBS, příslušníkům vězeňské služby, příslušníkům BIS a ÚZSI, vždy však za předpokladu, že vedené řízení má souvislost s výkonem služby

Napsat komentář