Pojištění

NENECHTE SI ZNIČIT ŽIVOT
BUĎTE ZODPOVĚDNÍ – POJISTĚTE SE

Kdykoliv se Vám může stát, že se stanete obětí násilníka, zloděje, podvodníka či nezodpovědného řidiče.

Může však nastat i situace, kdy Vy jiné osobě nedbalostí způsobíte škodu na majetku či na zdraví. A v takovém případě ji na Vás bude poškozený oprávněně nárokovat. U ublížení na zdraví či způsobení smrti může být požadovaná náhrada mnohamilionová. Nenechte si zničit život tím, že takovou škodu budete muset do konce života splácet. Buďte zodpovědní a pojistěte se.

Pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě Vás i Vaši rodinu ochrání a to za cenu několika stokorun ročně. Pojištění Vás ochrání při způsobení škody v obchodě, škody, kterou Vaše dítě způsobí spolužákovi, nebo kterou způsobíte jako chodec či cyklista v silničním provozu. Pojištění lze sjednat samostatně či jako součást pojištění domácnosti.

Odkaz na možnost sjednání online pojištění viz odkaz níže:

logo-www-pojisteni-cz